Esinduse töötajad ja kontaktid

Kontor

Telefon
+1 212 883 0640

E-mail
Mission.NewYork@mfa.ee

Faks
+1 646 514 0099

3 Dag Hammarskjöld Plaza,
305 East 47th Street,
6th Floor, Suite 6B, New York, NY 10017

Töötajad

Sven Jürgenson
Erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja

Gert Auväärt
Asejuht

Anneli Leega Piiskop
6. komitee – rahvusvaheline õigus, mereõigus; Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC), terrorismivastane võitlus

Anneli Lepp
2. komitee – areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaar- ja arenguabi

Andre Lipand
5. komitee – ÜRO eelarve, sanktsioonid; rahuvalve küsimused

Kaisa Mitt-Alvarez
Valimised ÜRO süsteemis, sealhulgas julgeolekunõukogu kampaania; 4. Komitee; Peaassamblee üldasjad

Katri Lõhmus
1. komitee (desarmeerimine ja rahvusvaheline julgeolek); Julgeolekunõukogu (desarmeerimine, relvastuskontroll, Aasia, Ladina-Ameerika); rahuloome; ÜRO fondid ja programmid; humanitaar- ja arenguabi, ÜRO hanked

Tiina Paju
Julgeolekunõukogu teemade sisuline katmine ja koordinatsioon, 4. komitee (s.h. Lähis-Ida).

Rena Tasuja
Inimõigused, sh naiste ja laste õigused; 3. komitee; UN-Women, CSW, NGO komitee, ÜRO Põlisrahvaste Foorum; Lapsed ja relvakonflikt; Kultuuriküsimused