Kampaaniast

Eesti ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmena aastatel 2020–2021

  • Eesti on arvamusel, et igal ÜRO liikmesriigil peab olema võimalus panustada julgeolekunõukogu liikmena stabiilsuse ja julgeoleku kindlustamisse.
  • Eesti kui väikeriik toob julgeolekunõukogu aruteludesse väikeste riikide vaatenurga julgeolekuküsimustele ja tegutseb ühiseid huve kaitstes nende eestkõnelejana.
  • Eesti kui uuendusmeelne riik on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi tõhusa valitsemise ja nutikate e-lahenduste valdkonnas.
  • Eesti püüd on, et julgeolekunõukogu muutuks kaasava ja suunatud tegevuse abil vastutustundlikumaks, sidusamaks ja läbipaistvamaks.
  • Eesti on seisukohal, et ÜRO süsteemis tuleks konfliktiennetusele pöörata rohkem tähelepanu ja eraldada rohkem vahendeid, ning tegutseb selle nimel, et julgeolekunõukogu astuks selleks konkreetseid samme.
  • Eesti peab äärmiselt oluliseks vastutuse võtmist kui peamist tingimust kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, mille abil püüelda majanduskasvu, vaesuse kaotamise ja elukeskkonna säilimise suunas.
  • Eesti on kindlalt veendunud, et igal inimesel on õigus lugupidamisele ja väärikusele ning jätkab selle nimel aktiivselt osalemist rahuvalves ning arengu- ja humanitaarabi andmist.

Kampaania video