Eesistumine juuni 2021

Eesti on juunikuus ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja. Juuni on Julgeolekunõukogu päevakavas traditsiooniliselt kõige tihedama resolutsioonide vastuvõtmiste ja rahuvalve operatsioonide uuendamiste kuu. Eesti eesistumise korraldust mõjutab endiselt COVID-19 pandeemia ning Julgeolekunõukogu füüsiliste istungite korraldamine ÜRO peahoones, sh nõukogu saalis, sõltub epidemioloogilisest olukorras New Yorgis.

ÜRO JULGEOLEKUNÕUKOGU EESISTUMINE?

Iga kuu täidab üks ÜRO Julgeolekunõukogu 15 riigist eesistuja rolli. Eesistuja ülesanne on olla professionaalne partner Julgeolekunõukogu istungite korraldamisel ning paista silma läbipaistva ja ladusa asjaajamisega.

Eesistuja paneb kokku tööprogrammi, mis nõukogu liikmete poolt eesistumise esimesel päeval vastu võetakse. Kuigi paljud kohtumised ja mandaadiuuendamised on tööprogrammis automaatselt, on igal eesistujal võimalik päevakava ka oma rõhuasetustega mõjutada. Seda peamiselt endale olulistel teemadel istungite kokkukutsumise kaudu.

EESTI PRIORITEEDID EESISTUJANA

Lähtume viiest prioriteedist:

 • Tõstatame uute julgeolekuohtude küsimuse kõrgel tasemel. Eesmärk on esimest korda ajaloos arutada küberjulgeolekuga seonduvat ÜRO Julgeolekunõukogu avatud istungil. Eesistujana jätkame teadlikkuse suurendamist uutest ohtudest. Eriti nüüd, kus pandeemia taustal on kasvanud küberrünnakud ja -kuritegevus, on õige aeg arutada stabiilse ja rahumeelse küberruumi ühisreegleid.
 • Rõhutame inimõiguste tagamise lahutamatut seotust rahu, julgeoleku ja konfliktide ennetusega. Eesistujana korraldame kõrgetasemelise avaliku istungi laste õiguste tagamisest relvakonfliktides. Lisaks seame eesmärgiks võimalikult paljudele Julgeolekunõukogu istungitele kaasata teavitajatena kodanikuühiskonna esindajad, kes toovad aruteludesse laiema vaate konflikti mõjudest.
 • Eesti on koos Norraga Julgeolekunõukogus Afganistani teema pealäbirääkijad. Meie ülesandeks on aidata kaasa olukorra paranemisele Afganistanis. Arvestades väga dünaamilisi poliitilisi arenguid Afganistani tulevikku silmas pidades äärmiselt kriitilisel hetkel hoiame Afganistani teemat aktiivselt päevakorras.
 • Eesti jaoks on oluline meie regiooni julgeolek. Soovime aidata kaasa EL nähtavusele ja mõjule ÜROs. Selleks kutsume EL välisasjade ja julgeolekupoliitika Kõrge Esindaja Josep Borrelli Julgeolekunõukogu teavitama EL-ÜRO koostööst rahu ja julgeoleku küsimustes.
 • Lisaks annab Eesti oma eesistumise raames panuse ÜRO Julgeolekunõukogu tegevuse läbipaistvuse suurendamisesse ja töömeetodite kujundamisesse, korraldades sellel teemal nõukogu istungi. Tegemist on jätkuga 2020. a. töömeetodite istungile Eesti eesistumise ajal mais.

ERIÜRITUSED JUUNIKUUS

Neljapäev, 10. juuni

Arutelu ÜRO koostööst regionaalsete organisatsioonidega (Euroopa Liit)

Kohtumisel keskendutakse EL ja ÜRO koostöövõimalustele rahvusvahelise rahu ja julgeoleku küsimustes ning käsitletakse käimasolevaid kriise, mille lahendamisel mõlemad rahvusvahelised organisatsioonid osalevad. Teavitab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

Kolmapäev, 16. juuni

Avatud istung ÜRO Julgeolekunõukogu töömeetoditest

Tegemist on iga-aastase julgeolekunõukogu aruteluga, mille eesmärk on panustada nõukogu tegevuse läbipaistvuse ja tõhususe suurendamisse. Avatud istungi korraldamisega anname laiemale ÜRO liikmeskonnale võimaluse sõna sekka öelda mh küsimuses, kuidas tuli julgeolekunõukogu toime COVID-19 aegsete töömeetoditega olukorras, kus füüsilised kohtumised olid piiratud ning milliseid innovaatilisi lahendusi võiks kasutada nõukogu töös edaspidi. Eesti kui julgeolekunõukogu töömeetodite töörühma asejuht korraldab istungi koostöös töörühma juhi Saint Vincent ja Grenadiinidega

Teisipäev, 22. juuni

Kõrgetasemeline arutelu Afganistani teemal

Tegemist on regulaarse ÜRO Julgeolekunõukogu aruteluga, kus ÜRO eriesindaja Afganistanis annab nõukogu liikmetele ülevaate viimase kolme kuu arengutest. Eesti koos Norraga on Afganistani teema pealäbirääkijad ning võttes arvesse sealset murettekitavat julgeolekuolukorda ja rahuläbirääkimisprotsessi vaevalist kulgemist, peame oluliseks Afganistanis toimuva kõrgendatud tähelepanu all hoidmist.

Kohtumist juhib välisminister Eva-Maria Liimets. Teavitajaks on ÜRO eriesindaja Afganistanis Deborah Lyons. Ühtlasi osaleb kohtumisel ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) esindaja.

Esmaspäev, 28. juuni

Kõrgetasemeline avatud istung laste ja kaitsest relvakonfliktides

Kohtumise peamine eesmärk on markeerida aasta jooksul konfliktides tõsiste lastevastaste rikkumiste osas toimunu, sealhulgas tuua esile konkreetsed murekohad. On oluline rõhutada inimõiguste lahutamatut seostust rahu, julgeoleku ja konfliktide ennetusega, mis on olnud läbivalt Eesti prioriteediks ÜRO Julgeolekunõukogus. Arutelu aluseks on ÜRO peasekretäri iga-aastane laste ja relvakonflikti teemaline aruanne.

Kohtumist juhib Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Teavitajaks on ÜRO Peasekretär António Guterres, samuti kutsume teavitama UNICEFi ja kodanikuühiskonna esindaja.

Teisipäev, 29. juuni

Kõrgetasemeline avatud istung küberjulgeoleku teemal

Kohtumise eesmärk on aidata paremini mõista üha suurenevaid riske, mis tulenevad pahatahtlikust tegevusest küberruumis ja nende mõjust rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Kohtumine aitab tõsta teadlikust olemasolevatest riikidevahelistest mängureeglitest ja näidata, et julgeolekunõukogu võtab küberruumis toimuvat tõsiselt. On oluline rõhutada, et olemasolev rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis ja ÜROs on kokku lepitud vastutustundliku käitumise reeglites. Kohtumist juhib peaminister Kaja Kallas. Teavitajaks on ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu.

MUUD OLULISED TEEMAD, MIDA VÕIB MAIKUUS JULGEOLEKUNÕUKOGU PÄEVAKAVAS OODATA:

 • arutelu Lähis-Ida teemal, kus keskendutakse Iisraeli-Palestiina konfliktile;
 • Süüria poliitilise ja humanitaarolukorra ning keemiarelvade arutamist;
 • kohtumist Myanmari teemal;
 • igakuist arutelu Jeemeni teemal;
 • regulaarset kohtumist Mali teemal;
 • arutelu Iraani tuumaleppe arengute üle;
 • kohtumist Kesk-Aafrika Vabariigi teemal;
 • regulaarset Sudaani sanktsioonikomitee juhi (Eesti alaline esindaja ÜRO juures, Sven Jürgenson) ülevaadet komitee viimase 90 päeva tegevustest;
 • iga nelja kuu tagant toimuvat arutelu olukorrast Haitil;
 • regulaarset Lõuna-Sudaani arutelu.

Samuti toimuvad 11. juunil ÜRO Peaassambleel julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete valimised.

VASTUVÕTMIST OOTAVAD DOKUMENDID:

 • Euroopa Liidu operatsiooni IRINI mandaadi pikendamine
 • Sudaani ÜRO poliitilise erimissiooni (UNITAMS) mandaati uuendava resolutsiooni vastuvõtmine
 • Golani kõrgendikel Süüria ja Iisraeli relvarahu jälgiva ÜRO rahutagamisjõu (UNDOF) missiooni mandaadi uuendamine
 • ÜRO Mali rahuvalvemissiooni (MINUSMA) mandaadi uuendamine
 • Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonirežiimi ja ekspertide mandaati uuendava resolutsiooni vastuvõtmine

UURI LÄHEMALT: