Rahu ja julgeoleku tagamine, terrorismivastane võitlus

Eesti on ratifitseerinud ja täidab 12 kõige olulisemat ÜRO terrorismivastast konventsiooni, täiendavalt kirjutas Vabariigi President 2005. a sügisel alla ÜRO rahvusvahelise tuumaterrorismi tõkestamise konventsioonile. Eesti peab väga oluliseks ÜROs  üldise terrorismivastase konventsiooni vastuvõtmist ning osaleb ka konventsiooni ettevalmistamisel New Yorgis.

Alates Eesti esmakordsest osalusest rahuvalveoperatsioonil 1995. aastal Horvaatias on erinevates rahvusvahelistes rahutagamise ja kriisireguleerimise operatsioonides osalenud üle 1300 Eesti rahuvalvaja. Lisaks Horvaatiale on Eesti osalenud ÜRO rahumissioonidel Bosnia-Hertsegoviinas, Liibanonis, Lähis-Idas ja Malis. Seni suurim, 136 kaitseväelasest koosnev rahuvalvekompanii ESTCOY osales 1996-1997 ÜRO UNIFIL missioonil Lõuna-Liibanonis. Alates 2015 aasta kevadest osaleb Eesti Kaitsevägi kuni 50 tegevteenistujaga ÜRO juhitaval rahuvalvemissioonil UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Liibanonis.

ÜRO relvarahu järelvalve organisatsiooni UNTSO (UN Truce Supervision Organization) missioonil Lähis-Idas osaleb Eesti aastast 1997.

Eesti osaleb ka ÜRO mandaadiga NATO juhitavates rahvusvahelistes jõududes Kosovos (KFOR – Kosovo Force), ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) ja Euroopa Liidu juhitaval väljaõppemissioonil EUTM (European Union Training MIssion in Mali) Malis. Samuti osaletakse alates 2015. aastast rahutagamismissioonil RSM (Resolute Support Mission) Afganistanis.

Eesti on alates 1996. aastast üle 30 politseinikuga osalenud ÜRO Rahuvalveosakonna koosseisus politseimissioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas ning Kosovos.

Eesti on Haagis asuva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court – ICC) asutajaliige olles ratifitseerinud Kohtu statuudi 30. jaanuaril 2002. Kohtu statuut jõustus 1. juulil 2002. Aastatel 2011-2014 oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendiks Tiina Intelmann.