Küberjulgeoleku tagamine

Julgeolekunõukogu peab tegelema ka selliste rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ohustavate probleemidega, mis on teemadena alles aegamööda jõudmas Julgeolekunõukogu päevakorda. Selles kontekstis on oluline küsimus, milline on Julgeolekunõukogu roll riikide vastutustundliku käitumise kindlustamisel küberruumis.

Eesti jaoks on oluline toetada rahvusvaheliste kübernormide ja rahvusvahelise õiguse kehtivust küberruumis. Meil on pikaajaline kogemus küberjulgeolekupoliitika kujundamisel rahvusvahelistes organisatsioonides, ÜRO kõrval ka ELis ja NATOs. Samuti on Eesti teinud tähelepanuväärset kahepoolset koostööd Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika riikidega. Soovime algatada Julgeolekunõukogu liikmete seas küberjulgeoleku arutelu, mille eesmärk on kasvatada Julgeolekunõukogu liikmete teadlikkust rahvusvahelises õiguses juba eksisteerivate küberjulgeolekunormide kohta. Selle arutelu algatamisel tugineme ÜRO Peaassambleel vastu võetud ja ÜRO küberekspertide rühma 2010., 2013. ja 2015. aasta raportites saavutatud konsensusele.