Suursaadik ÜRO juures

Rein Tammsaar on Eesti Vabariigi alaline esindaja ÜRO juures alates augustist 2022.

Suursaadik Tammsaar on sündinud 1968. aastal Tallinnas. Ta lõpetas 1992. aastal Tallinna Pedagoogilise Ülikooli, on saanud magistrikraadi rahvusvaheliste suhete erialal, õppinud Tartu Ülikoolis doktorantuuris ning lõpetanud Eesti ja Hispaania Diplomaatide kooli. Rein Tammsaar on töötanud välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel alates 1994. aastast. Aastatel 2004–2009 töötas Tammsaar ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana poliitikaüksuses ja aastatel 2011–2015 Euroopa Liidu esinduses Moskvas. 2015.–2017. aastal oli Tammsaar peaministri välisnõunik ja 2017–2018 välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor. Aastail 2018–2019 esindas ta Eestit Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC) ning oli 2020. aastal Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Enne kui Tammsaarest sai Eesti alaline esindaja ÜRO juures, töötas ta välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantslerina.