ÜRO Julgeolekunõukogu kõrgetasemeline virtuaalistung meediavabaduse teemal Valgevenes

Reedel, 22. jaanuaril kell 16.00 (Eesti aja järgi) korraldavad ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid ning kaastoetajad Belgia, Kanada, Taani, Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina mitteametliku virtuaalistungi Valgevene meediavabaduse teemal.

Istungi aluseks on varasem kõrgetasemeline Arria-kohtumine (4. september 2020), kus käsitleti inimõiguste olukorda Valgevenes. 9. augustil toimunud ebaseaduslikele Valgevene presidendivalimistele järgnenud rahumeelsete meeleavalduste põhjal oleme näinud sünget pilti sealsest meediavabadusest. Kinnipidamised, vangistamine, piinamine ja ka surmaähvardused on Valgevene ajakirjanike igapäevaelu osa.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri (artikkel 55) näeb inimõiguste üldist austamist ja järgimist lahutamatu osana stabiilsuse ja heaolu tingimuste loomisest, mis on vajalikud rahumeelseteks ja sõbralikeks suheteks rahvaste vahel. Inimõiguste rikkumiste sagenemine on tihti eelnenud terava konflikti puhkemisele, mistõttu on vaja, et Julgeolekunõukogu saaks õigeaegselt teavet inimõiguste ränkade rikkumiste kohta.
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2222 (27. mai 2015) tsiviilisikute kaitse kohta relvakonfliktides öeldakse, et vaba, sõltumatu ja erapooletu meedia töö on üks demokraatliku ühiskonna olulisi aluseid ja võib seeläbi aidata kaasa tsiviilisikute kaitsele.

Kohtumist juhib Eesti Vabariigi välisminister Urmas Reinsalu.

Esinevad teavitajad, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed ja teised ÜRO liikmesriigid. Kohtumist on võimalik jälgida otseülekandena Eesti välisministeeriumi ja Eesti alalise esinduse ÜRO juures Youtube’i, Facebooki kodulehtede kaudu. Kohtumine toimub inglise keeles ja sünkroontõlget ei pakuta.

Ürituse peakõneleja

  • Michelle Bachelet Jeria, ÜRO inimõiguste ülemvolinik (kinnitamisel)

Avasõnad lausub

  • Svjatljana Tsihhanovskaja, demokraatliku Valgevene juht

Teavitajad

  • Pavel Latuško, koordineerimisnõukogu presiidiumi liige, kriisivastase juhtimise pea
  • Stanislav Ivashkevitš, uuriv ajakirjanik ja produtsent (Belsat TV)
  • Gareth Browne, Timesi ajakirjanik